zondag 26 juni 2022 om 19:00

Kerkdienst
Voorganger(s): Ds. H. Walsum

Collecte’s :
1  Stichting Avavieren    2e Kerk

Orde van de dienst
‘De put’
Orde van dienst
*   Orgelspel
*   Welkom door de ouderling van dienst
*   Lied: ‘In de veelheid van geluiden’
Liedboek 283: 1, 4 en 5
*   Stil gebed – Bemoediging en groet
*   Lied: ‘Hoor, Heer, Gij God van trouw en recht’ – Psalm 17
Liedboek 17: 1 en 3
*   Gebed bij de opening van het Woord
*   Lezing uit de Bijbel: Jeremia 38:1-13
*   Lied: ‘Stil is de straat’
Liedboek 1003: 1, 2 – refrein, 3, 4 – refrein
*   Lezing uit de Bijbel: Jeremia 39:15-18
*   Lied: ‘Stil is de straat’
Liedboek 1003: 5 – refrein
*   Preek
*   Meditatief orgelspel
*   Lied: ‘Laat ons de Heer lofzingen’
Liedboek 864: 1, 2 en 4
*   Apostolische Geloofsbelijdenis
*   Lied: ‘Laat ons de Heer lofzingen’
Liedboek 864: 5
*   Gebeden
*   Lied: ‘God, schenk ons de kracht’
Liedboek 418: 1 en 4
*   Zegen
*   Orgelspel

terug