zondag 25 september 2022 om 10:00 uur

Gezinsdienst
Voorganger(s): Ds. F. den Oudsten

Collectes:
1e Diaconie buitenland (noodhulp Pakistan) 2e Kerk.


Kinderkerk:
voor groep 1 t/m 8.


Oppasdienst:
Esther Doorduin en Beata.

Gebedsteam:
het gebedsteam is na de morgendienst aanwezig in de gedenkhoek
om met u/jou persoonlijk te bidden en danken. Voel je vrij om te komen.

terug