zondag 25 september 2022 om 19.00 uur

Kerkdienst
Voorganger(s): Mw. Ds. R. Noordzij

Collectes:
1e Diaconie buitenland (noodhulp Pakistan) 2e Kerk.

terug