zondag 2 oktober 2022 om 9:30

Kerkdienst
Voorganger(s): Ds. F. den Oudsten

Collecte’s :   
1e Diaconie 2e Kerk en Israël

Kinderkerk:
Groep 1-8 Leiding is aanwezig

Oppasdienst:
Lianne Hofland en Marielle Hofland

Gebedsteam:
Het gebedsteam is na de morgendienst aanwezig in de gedenkhoek, om met u/jou persoonlijk te bidden en te danken. Voel je vrij om te komen.
 

terug