zondag 11 december 2022 om 9:30

3de advent
Voorganger(s): Ds. Floris den Oudsten

Collectes :   
1e  Diaconie 2e  voor de kerk

Kinderkerk:
Groep 1-8 Leiding is aanwezig
Oppasdienst:
Janice de Jong en Wendy Disselkoen

Gebedsteam:
Het gebedsteam is na de morgendienst aanwezig in de gedenkhoek, om met u/jou persoonlijk te bidden en te danken. Voel je vrij om te komen.

terug