zondag 8 oktober 2023 om 9:30

Kerkdienst
Voorganger(s): ds. L. van der Eijk, Zwijndrecht

Zie hier de liturgie

Collectes:
1e Missionair werk (zie onder) 2e Kerk.


Gebedsteam:
is na de morgendienst aanwezig in de gedenkhoek om met u/jou persoonlijk te bidden en danken. Voel je vrij om te komen.

Er is Jeugdkerk.
Kinderkerk voor de groepen 1 t/m 8.
Oppasdienst:
Renate Duindam en Annemieke Boeringa.


Collecte Missionair Werk plaatselijk
In Nederland gaan steeds minder mensen naar de kerk. Zo ook in Maasdijk. De diaconie wil meer missionair bezig zijn in Maasdijk en daaromheen. Door buiten de kerk zichtbaar te zijn komen mensen weer in aanraking met de kerk. Voorbeelden hiervan zijn recent de burendag in de tuin van de kerk en de jongerendienst met Marc-Floor (ex deelnemer van de Voice). Op deze avond hebben veel jongeren uit Maasdijk en omgeving genoten van de liedjes van Marc-Floor en van de verhalen van zijn familie. Om dit te kunnen doen vragen wij om uw bijdrage.
Commissie Missionair Werk 

 

terug