zondag 10 december 2023 om 19:00

Zangdienst
Voorganger(s): Floris den Oudsten, v.d.m.

Zie hier de orde van de dienst

Collectes:
1e Diaconie 2e Kerk.

terug