zondag 25 februari 2024 om 19:00

Kerkdienst
Voorganger(s): Ds. B. Schoone, Poeldijk

Collectes:
1e Diaconie binnenland 2e Kerk.

Orde van dienst
Orgelspel.
Welkom.
Zingen: Psalm 89: 1, 3.
Stil gebed.
Votum en groet.
Zingen: Lied 556: 1, 2, 3.    Alles wat over ons geschreven is.
Gebed.
Schriftlezing: Marcus 2: 13-17.
Zingen: Lied 531: 1, 2, 3.   Jezus die langs het water liep.
Preek.
Zingen: Lied 990: 1 t/m 6.   De laatsten worden de eersten.
Geloofsbelijdenis.
Gebeden.
Zingen: Lied 425.     Vervuld van uw zegen.
Zegen.
Amen……
 
 

terug