zondag 26 mei 2024 om 10:00

Gezinsdienst
Voorganger(s): Floris den Oudsten, v.d.m.

Collectes:
1e Buitenlands doel   2e Kerk

Kinderkerk:
groep1-4 groep 5-8 leiding is aanwezig

Oppasdienst:
Marinde Boers en Maura Brandsma

Gebedsteam:
Het gebedsteam is na de morgendienst aanwezig in de gedenkhoek,
om met u/jou persoonlijk te bidden en te danken. Voel je vrij om te komen.

terug