zondag 16 juni 2024 om 9:30

Kerkdienst
Voorganger(s): Floris den Oudsten, v.d.m.

In de morgendienst is er kinderkerk.

Oppasdienst:
Marjolein Dekker en Annet Brandsma.

Collectes:
1e Kerk in Actie Werelddiaconaat 2e Kerk.
Het gebedsteam is na de morgendienst aanwezig in de gedenkhoek om met u/jou persoonlijk te bidden en danken. Voel je vrij om te komen.
 

terug