zondag 4 september 2022 om 9:30

Startdienst
Voorganger(s): Ds. F. den Oudsten

Zie hier de orde van de dienst

Collecte’s :   
1e Diaconie 2e Jeugd

Kinderkerk:
Groep 1-8 Leiding is aanwezig

Oppasdienst:
Marjolein Dekker en Annet Brandsma

Gebedsteam:
Het gebedsteam is na de morgendienst aanwezig in de gedenkhoek,om met u/jou persoonlijk te bidden en te danken. Voel je vrij om te komen.

terug