zondag 11 september 2022 om 9:30

Heilig Avondmaal
Voorganger(s): ds. F. den Oudsten

Collectes:
1e Streekverband De Tien, 2e Kerk.

Kinderkerk: voor groep 1 t/m 8.

Oppasdienst:
Janice de Jong en Judith Vahrmeyer.

Gebedsteam:
Het gebedsteam is na de morgendienst aanwezig in de gedenkhoek om met u/jou persoonlijk te bidden en danken. Voel je vrij om te komen.

Vooruitblik zondag
Komende zondag lezen we verder in de 1 Petrus-brief over het vrijgekocht zijn door het kostbare bloed van Christus en vieren we bij brood en wijn dat we zijn vrijgekocht. Zondagavond zullen we er ook over zingen in de zangdienst. Weet u welkom om bij woord en sacrament, met liederen en gebeden in deze twee diensten genade en vrede te vermenigvuldigen.

Diaconiecollecte: Streekverband De Tien
A Cup for Humanity
A Cup for Humanity is een vooraanstaande, niet-gouvernementele organisatie die in 2019 is opgericht. Het heeft de missie om vreedzame en welvarende gemeenschappen te ontwikkelen door sociale cohesie te ondersteunen, slachtoffers van oorlog en genocide te ondersteunen, eenheid, verzoening en empowerment van vluchtelingen te bevorderen. Het is onze passie om een alternatief te bieden voor de cultuur van geweld door zaden van vrede te planten, ideologieën vorm te geven en de toekomstige generatie voor te bereiden om in harmonie en waardigheid te leven.
In het jaar 2021 besloten we ons te richten op Rwanda als centrum voor onze activiteiten, we begonnen daar met een naaiatelier en breidden dit later uit met vredeseducatieve projecten in Oost- en Zuid-Rwanda.
 

terug