zondag 18 september 2022 om 9:30 uur

Kerkdienst
Voorganger(s): Ds. F. den Oudsten

Collecte’s :   
1e Comm. Miss. Werk 2e Kerk
Kinderkerk:
Groep 1-8 Leiding is aanwezig
Oppasdienst:
Suzanne Hofland en Henriette Pellikaan
Gebedsteam:
Het gebedsteam is na de morgendienst aanwezig in de gedenkhoek,om met u/jou persoonlijk te bidden en te danken. Voel je vrij om te komen.
 

terug