zondag 20 november 2022 om 19:00

Worshipdienst
Voorganger(s): ds. F. den Oudsten

Vooraf, om 18.51u:
Heer ik prijs Uw grote naam - https://www.youtube.com/watch?v=GHIGRil6Tcc (3.01)
Mijn Jezus, mijn Redder - https://www.youtube.com/watch?v=mwUsF02rJ9o (2.58)
Juicht want Jezus is Heer - https://www.youtube.com/watch?v=KEz84DW48HQ (3.12)

Welkom door Floris
Collecte diakonie
10.000 redenen - https://www.youtube.com/watch?v=e-UhikQVG5Q (4.36)
Huis van gebed - https://www.youtube.com/watch?v=GROLTqE0WlU (4.24)
Stil, mijn ziel, wees stil - https://www.youtube.com/watch?v=-Wt1F29MhTg&t=4s (5.09)
Toekomst vol van hoop - https://www.youtube.com/watch?v=0czjb1Wze20 (5.03)
Inge van Rijn – toelichting
De goedheid van God - https://www.youtube.com/watch?v=_TZIc530_9U (5.08)
Jezus ‘k wil heel dicht bij U komen- https://www.youtube.com/watch?v=Ia1Ia9q4Wm4 (3.06)
In u weet ik wie ik ben - https://www.youtube.com/watch?v=jNpw0ZMcl9E (5.29)
Lianne Berkhoudt - toelichting
De naam van Jezus - https://www.youtube.com/watch?v=7DQAYYLAqqs (5.17)
Jolanda Duindam - toelichting
U zij de glorie - https://youtu.be/A6X5hcUVYUM (2.33)
Ere zij God - https://www.youtube.com/watch?v=ZMtkoWo45ME (3.13)
Gebed om zegen - https://www.youtube.com/watch?v=PkT1upgolNU (4.54)
Na afloop:
Jezus Overwinnaar - https://www.youtube.com/watch?v=j8jI00UyoKU (7.05)

terug