zondag 1 januari 2023 om 10:30

Nieuwjaarsdienst met VOORAF koffiedrinken en Nieuwjaarswensen
Voorganger(s): Floris den Oudsten v.d.m

Let op: vanaf 9:45 uur inloop, koffie drinken & Nieuwjaar wensen vooraf aan de dienst, de kerkdienst start vervolgens om 10:30 uur

Collectes:
1e Diaconie 2e Kerk.

GEZOCHT: JEZUS - vooruitblik nieuwjaarsmorgen
“Is uw kind wel eens zoek geweest? Of hebt u ze wel eens vergeten? Ben jij wel eens je vader of moeder kwijtgeraakt? Of hebben ze jou wel eens vergeten? Maria en Jozef overkomt één van de ergste dingen die je als ouders kan overkomen: hun kind Jezus is kwijt. Maria en Jozef zouden vandaag een Amber Alert hebben doen uitgaan, (social) media ingeschakeld en iedereen zou meezoeken. Want Jezus (12) is vermist! Voor het laatst gezien in Jeruzalem… Gênant detail: ze zijn hun kind als het ware vergeten… Maar gelukkig, Jezus werd gevonden en we hoeven niet verder te zoeken…” Zo begint de preek op Nieuwjaarsmorgen.
Aan het begin van een nieuw jaar vragen we ons af of we Jezus al echt hebben gevonden. En als we Hem denken gevonden te hebben, verwacht je dan dat Jezus altijd met jou meegaat? Of kan je Jezus vergeten, kan Jezus achterblijven als Hij bezig is met de dingen van zijn Vader? Laten we voor de zekerheid het jaar onzes Heren 2023 beginnen met een zoektocht naar Jezus, als huisgezin van God ons bezig houden met de dingen van onze Vader. We lezen het slot van Lukas 2.
Iedereen van harte welkom op nieuwjaarsmorgen om 10.30 uur in de Dorpskerk voor een relatief korte kerkdienst.
 

terug