zondag 8 januari 2023 om 9:30

Kerkdienst
Voorganger(s): Dhr. Gert-Jan Pellikaan


Zie hier de orde van de dienst

Collectes :   
1e  Kinderen en Jongeren  2e De kerk

Kinderkerk:
groep1-4  groep5-8  leiding is aanwezig

Oppasdienst:
Marloes de Jong en Diane van Vliet

Gebedsteam:
Het gebedsteam is na de morgendienst aanwezig in de gedenkhoek, om met u/jou persoonlijk te bidden en te danken. Voel je vrij om te komen.

terug