zondag 22 januari 2023 om 9:30

Kerkdienst
Voorganger(s): Floris den Oudsten

Collectes :   
1e  Gezamenlijk doel 2e Comm. Bijz. diensten

Kinderkerk:
groep1-4  groep5-8  leiding is aanwezig
Oppasdienst:
Nancy v.d. Ende en Marloes de Jong

Gebedsteam:
Het gebedsteam is na de morgendienst aanwezig in de gedenkhoek, om met u/jou persoonlijk te bidden en te danken. Voel je vrij om te komen.
 

terug