zondag 29 januari 2023 om 10:00

Gezinsdienst
Voorganger(s): Floris den Oudsten v.d.m.

Zie hier de orde van de dienst

Collectes:
1e Diaconie buitenland, 2e jeugd.


Kinderkerk:
voor groep 1 t/m 8 (?).


Oppasdienst:
Lisette Hofland en Maura Brandsma.


Gebedsteam:
het gebedsteam is na de morgendienst aanwezig in de gedenkhoek

om met u/jou persoonlijk te bidden en danken. Voel je vrij om te komen.

Collecte Diaconie: Leprazending
De Leprastichting werkt aan een wereld zonder lepra en zonder ernstige lichamelijke en psychische klachten als gevolg van lepra.
De Leprastichting werkt vanuit drie strategische programma’s met elk een eigen aandachtsgebied: geen besmetting, geen handicaps en geen uitsluiting. De drie zijn onderling nauw met elkaar verbonden want als je niet besmet bent, ontwikkel je geen lepra en als je geen lepra hebt, krijg je geen handicaps als gevolg van lepra.
Met uw donatie zorgt u ervoor dat we leprapatiënten zo vroeg mogelijk kunnen opsporen, behandelen en helpen met revalideren. Namens de diaconie,
Linda Mosterd
 

terug