Kerkdiensten 10-24 mei Kerkdiensten 10-24 mei
Op mijn bureau ligt inmiddels een nieuwe foto te wachten om in de kerk geplaatst te worden. Het is erg leuk om te zien dat het aantal ‘kerkgangers’ op deze manier iedere zondag toeneemt. Fijn ook om te ervaren dat de kerkdiensten die via Youtube worden uitgezonden door velen worden meegevierd.

Vanaf zondag 10 mei gaan Anne Stelma-Ribberink en ondergetekende weer voor in de kerkdienst. De diensten tot en met 24 mei zullen in het teken staan van afscheid. We hadden het ons allemaal anders voorgesteld maar willen het afscheid van kerkgebouw De Hoeksteen niet ‘in stilte’ voorbij laten gaan.

De teksten voor de betreffende zondagen komen uit de Eerste brief van Petrus. We volgen hierin het rooster van de Eerste dag. Toevallig of niet, op zondag 10 mei gaat de lezing over Jezus Christus als de Hoeksteen en de levende stenen die de gemeente mag zijn.

Wij hopen met elkaar op gezegende en troostrijke vieringen in een lastige tijd.
Ds. H.M. Habekotté
terug