Kerkrentmeesters 2023 Kerkrentmeesters 2023

 

Het College van Kerkrentmeesters bestaat per januari 2023 uit 7 personen:
Ouderling-kerkrentmeesters: Wim Pontier (voorzitter), Andries Algra (secretaris), Mario Hofland en Huib van Hoeven (gebouwen/onderhoud).
Kerkrentmeesters: Patrick van der Stel (penningmeester), Gerda Hofland (bijdragenadministrateur) en Albert van Hoeven.

Het College van Kerkrentmeesters heeft als taak om zorg te dragen voor personele en materiële zaken binnen de Protestantse Gemeente Maasdijk. Er zijn één fulltime predikant, één parttime kerkelijk werker (seniorenpastor) en één parttime koster in dienst.
Behalve de personeelszaken en juridische zaken verzorgt het CvK de financiële administratie, de jaarlijkse begroting en jaarrekening. Dat laatste in samenwerking met Ruitenburg die ook de salarisadministratie voor ons verzorgt. Verder coördineren wij de fondsenwerving, zoals de actie kerkbalans, solidariteitskas. Wij doen de bijdragenadministratie en maandelijkse incasso’s. Wij zijn aanspreekpunt voor de Bazarcommissie met hun jaarlijkse acties.
De ledenadministratie wordt verzorgd door Marien en Jacoline Vreugdenhil. Marlies van der Lelij coördineert het verjaardagsfonds. Er zijn diverse vrijwilligers voor o.a. het tuinonderhoud (contactpersoon is Leo Vreugdenhil). Wij zoeken nog een archivaris.
Verder regelen wij het onderhoud aan het kerkgebouw en de pastorie en zijn wij verantwoordelijk voor de uitgebreide techniek van beeld- en geluid. Wij zijn aanspreekpunt voor de organisten.

De koster, Maartje van Beusichem, doet het dagelijks beheer van het kerkgebouw en vergaderzalen. Zij is tevens het 1e aanspreekpunt voor de agenda van het gebruik en verhuur van de zalen. Zij is bereikbaar via e-mail: koster@pgmaasdijk.nl

De kerkrentmeesters verzorgen samen met de diakenen het collecteren tijdens de erediensten, zowel in de ochtenddienst als in de avonddienst. Zij worden daarbij geholpen door een aantal vrijwilligers.
De kerkrentmeesters vergaderen als college zo’n 7x per jaar. De ouderling-kerkrentmeesters wonen ook de kerkenraadsbijeenkomsten bij (8 keer per jaar).


Wij zijn blij met de inzet van vele vrijwilligers uit de gemeente voor het tuinonderhoud, het schoonmaken van de gebouwen, hulp bij het collecteren en koffie/thee schenken, de actie kerkbalans, etc.
Voor algemene vragen en suggesties voor het college van kerkrentmeesters kunt u zich richten tot de secretaris of voorzitter, e-mail: kerkrentmeesters@pgmaasdijk.nl
 
terug