Kom, eet en drink! Kom, eet en drink!
Wat beleeft u, wat beleef jij aan het Avondmaal? Wat betekent het voor jou als je brood, wijn/druivensap tot je neemt? Zijn kerkdiensten waarin het Avondmaal wordt bediend voor jou feestelijk of droevig, kijk je er naar uit of blijf je weg?
De komende maanden willen we door middel van een aantal themapreken en twee themabijeenkomsten als gemeente nadenken over de betekenis van het Avondmaal en hoe eenieder dit beleeft. Het doel van deze verdieping rondom het Avondmaal wordt het best verwoord door het volgende citaat: “Opnieuw ontdekken wat Christus ons in het sacrament van het Avondmaal geeft én nog meer wil geven.”
Dit gemeenteproject is gericht op de hele gemeente. Naast de kerkdiensten die iedereen kan bijwonen of beluisteren/bekijken, komen er daarom naast avondbijeenkomsten ook middagbijeenkomsten. Voor ouderen, maar ook voor anderen die ’s avonds niet kunnen. 
Het programma van het gemeenteproject ‘Kom, eet en drink!’ ziet er als volgt uit:
-  Zondagmorgen 13 maart: ‘Doe dit tot mijn gedachtenis’.
Wat doen we als we Avondmaal vieren? (Lukas 22:19 en 20).
-  Zondagmorgen 20 maart: ‘Daar hoor ik (niet) thuis’.
Over deelnemen aan het Avondmaal. (Lukas 22:15).
-  Zondagavond 27 maart: ‘Totdat Hij komt’.
Het Avondmaal en Gods toekomst. (Lukas 22:16).
terug