Komt een timmerman bij de visser… – terugblik zondagmorgen 15 januari

Komt een timmerman bij de visser… – terugblik zondagmorgen 15 januari

Zondagmorgen lazen we Lukas 5:1-11, over Jezus die aan boord van het (levens)schip van Simon stapt, voor de ogen van de menigte aan de kant. We dachten na over wat het betekende als we ons in Simon konden verplaatsen of als we in de menigte zouden staan. Aan het slot van de preek maakten we het concreet. 
Als Jezus aan boord is van jouw levensschip, hoe ga jij de komende week overdag, naar dieper water, de netten uitgooien? Je laten verrassen, verbijsteren? Groeien in het visser van mensen zijn of worden, mensen laten delen in het heil in Christus, jezelf als levend, heilig, God welgevallig offer in zijn dienst te stellen, genade, mercy en grace uitleggen, voor de ander bidden? 
Als Jezus daar in die boot is en jij in de menigte aan de kant, hoe ga jij komende week, van op afstand toekijken, de eerste stap richting Jezus zetten? Niet langer toeschouwer, maar deelnemer. Uit je comfortzone, mee gaan doen met Jezus.  
Het klinkt als het begin van een goede mop of foute grap. Maar visser Simon heeft het geweten, toen timmerman Jezus aan boord van zijn (levens)schip stapte. Verbijsterd zag hij wat er gebeurde, toen Jezus zich met zijn werk/leven ging bemoeien. Wat hem mislukte, lukte Jezus, op een schaal die hij voor onmogelijk had gehouden. Dat zal jou ook overkomen als Jezus dichterbij mag komen, als Jezus aan boord van jouw levensschip stapt, als Jezus jou uitdaagt naar dieper water te gaan. Dan zal jouw leven nooit meer hetzelfde zijn, zal je regelmatig verbijsterd/verbaasd zijn bij wat je meemaakt, omdat je steeds vaker Gods kracht en macht ziet en ervaart. Jezus maakte Simon tot visser van mensen en wil ook jou tot visser van mensen maken. En een visser van mensen, dat is een net-werker… 
De dienst is via deze link terug te kijken/luisteren - https://kerkdienstgemist.nl/stations/2058/events/recording/167377140002058

Hartelijke groet,

Floris den Oudsten v.d.m.
predikant Protestantse Gemeente Maasdijk

 
terug