Met Jezus naar Jeruzalem – vooruitblik zondagmorgen 2 april

Met Jezus naar Jeruzalem – vooruitblik zondagmorgen 2 april

Vorige week ontmoetten we Zacheüs, wat een verhaal! Het was een schoolkerkdienst, dus we hielden het kindvriendelijk. Maar Zacheüs, dat was me er eentje! Het niet voor niets dat ‘allen morden’ toen Jezus met Zacheüs mee naar huis ging. Dit was genade in de praktijk en dat schuurt, kan zelfs scheuren. Genade is niet normaal! Het botst met onze normen en waarden, ons groepsgedrag/denken, hoe iedereen om jou heen denkt en doet. Normen en waarden verbinden maar sluiten ook uit. Iedereen, iedere groep, heeft niet-ons-soort mensen. Daar zijn we ongenadig voor.
Maar wat/wie is normaal? Dat hangt grotendeels af van waar je woont… Het protest van boeren of van Extinction Rebellion, wat vind jij normaal? Merk je dat je bij de één meer sympathie hebt dan bij ander? Wat jij normaal vindt, vindt de ander niet normaal…

Dan komt het aan op zelfverloochening, je eigen ego aan de kant zetten, ruim baan voor Gods liefde en genade… We overwegen zondagmorgen nog kort wat dit verhaal voor ons betekent én hoe dit verhaal een opmaat is voor de climax van het verhaal van Jezus. Want, zo beschrijft Lukas, Jezus is in de buurt van Jeruzalem en de menigte denkt dat het Koninkrijk van God nu spoedig zal aanbreken. Helemaal als Jezus de gelijkenis die hij vertelt, afsluit met het doden van de vijanden van degene die koning wil worden. Jezus wil koning worden en heeft het over het doden van zijn vijanden: het gaat nu gebeuren. Eén probleem, er is al een koning van Israël. Jezus solliciteert terwijl er geen vacature is. We denken er over na terwijl we met Jezus de zware tocht van Jericho naar Jeruzalem afleggen en komen in hosanna-stemming als Jezus op een veulen richting Jeruzalem gaat… De Messiaanse droom lijkt eindelijk werkelijkheid te worden! Of toch niet?
De spannende vraag is of we Jezus alleen volgen als het vrolijk en blij is, of dat we ook willen volgen in zelfverloochening en kruisdragen…
Weet je van harte welkom op deze Palmzondag in de Dorpskerk. ’s Morgens én ’s avonds in de zangdienst om 19.00u.


Floris den Oudsten v.d.m.
predikant Protestantse Gemeente Maasdijk

 
terug