Muziek Muziek
We zijn inmiddels ruim een jaar bezig met het aanleren van liederen uit het nieuwe liedboek.
Er zijn altijd weer kerkleden die dit met de gemeente willen oefenen.
Door het nieuwe liedboek is de variatie van liederen weer meer uitgebreid.  ‘Is dat nu nodig?’ wordt er regelmatig gevraagd. De melodieën en zeker de teksten kunnen als verrijkend worden ervaren. De “bekende” liederen, ook uit andere bundels, blijven onderdeel van de  liturgie, waarbij we als gemeente uit volle borst mee kunnen zingen.
Onder het kopje “Het nieuwe liedboek” ( zie hoofdmenu links) kunt u vinden hoe u een bijdrage kunt leveren aan het aanleren van nieuwe liederen.
terug