Naam vernieuwd kerkgebouw Naam vernieuwd kerkgebouw
Naar aanleiding van de oproep in Samen en in de nieuwsbrief zijn er door de gemeenteleden 38 namen ingediend voor het vernieuwde kerkgebouw. De Kerkenraad heeft hier drie namen uit geselecteerd die op de gemeentevergadering van 12 februari jl. zijn toegelicht en waar u als gemeenteleden uit kunt kiezen. Vanaf zondag 23 februari liggen hiervoor de stemformulieren klaar in de hal van de kerk. De stemformulieren kunt u ook downloaden van de website (www.pgmaasdijk.nl) of opvragen bij de scriba (scribaat@pgmaasdijk.nl).

De stemformulieren kunnen tot 8 maart a.s. worden ingeleverd, in de dozen in de hal van de kerk. Ook kunt u het stemformulier scannen en mailen aan de scriba of inleveren bij één van de kerkwerkers. Tijdens de dienst op zondag 15 maart a.s. zal de naam van het vernieuwde kerkgebouw bekend worden gemaakt.
terug