Nieuwe naam Nieuwe naam
Tijdens de laatst gehouden startzondag, de gemeenteavond en bij sommige wijkavonden is reeds gesproken over een nieuwe naam voor het Kruispunt.
Langs deze weg roepen we iedereen op om namen in te dienen voor het straks vernieuwde gebouw.
Wees creatief en kom met een mooie en pakkende naam.
Wellicht één die past bij de Maasdijk of bij het gevoel dat je krijgt als je een kerkgebouw bezoekt.
Misschien kunt u de naam voorzien van een motivatie maar dat laatste is niet verplicht.
U kunt namen indienen tot half december en daarna zullen we de gemeente weer betrekken bij de keuze van een mooie naam waar we hopelijk nog jaren mee voortuit kunnen.
De namen kunnen worden ingeleverd bij de scriba Klaas van der Lugt. We hebben al vijf à zes ideeën binnen.

De kerkenraad
terug