"Dorpskerk" is de nieuwe naam van kerkgebouw PGMaasdijk "Dorpskerk" is de nieuwe naam van kerkgebouw PGMaasdijk
Aan de oproep om een stem uit te brengen voor een nieuwe naam voor het vernieuwde kerkgebouw is breed gehoor gegeven. Ruim twee honderd gemeenteleden hebben van zich laten horen en daar zijn we als Kerkenraad blij mee.

De stemverhouding is als volgt: 43 stemmen voor De Oase, 40 stemmen voor De Thuishaven en 134 stemmen voor Dorpskerk.
Daarmee heeft een overtuigende meerderheid van de leden zich uitgesproken voor "Dorpskerk" als naam voor het straks vernieuwde gebouw.

De Kerkenraad spreekt de wens uit dat de naam snel wordt overgenomen door iedereen en we als Protestantse Gemeente Maasdijk een nieuwe fase ingaan met één gebouw van waaruit we tal van activiteiten kunnen ontplooien ten behoeve van de vorming en toerusting van onze gemeente.
terug