Nieuws van het gebedsteam Nieuws van het gebedsteam

 
Afgelopen zaterdag 16 maart hadden wij een hele zaterdag training om ons toe te rusten. Het was een fijne, opbouwende dag. 
Annet Vellekoop heeft ook de cursusdag doorlopen en heeft besloten mee te gaan draaien. Hier zijn we dankbaar voor.
 
Ter informatie:
  • De bidders hebben geheimhouding beloofd. Wat wij horen brengen we op dat moment door gebed  bij God en blijft geheim. Het gebedsteam bespreekt dit ook niet onderling met andere teams. We komen er ook niet meer uit onszelf op terug.
  • Mocht er pastorale of psychische zorg nodig zijn dan wordt er doorverwezen naar de dominee.
  • Er wordt niet alleen voor 'grote problemen' gebeden. Gelukkig worden dankbaarheid en blijdschap worden ook vaak gehoord.
  • Meestal komt iemand voor gebed als de kerk ongeveer leeg is. Dat is heel begrijpelijk. We balanceren wel eens tussen verstaanbaarheid, het respecteren van de privacy en zichtbaar zijn.  
Mocht u/jij het een mooie taak vinden om zo beschikbaar te zijn en voor iemand te mogen bidden, vraag ons gerust eens om informatie.

Met een groet,

Els, Sjaak, Jan, Nellie, Leo, Danielle, Francella, Annet, Linda, Leen, Ada en Julia

 
terug