Online thema ontmoetingen: Zoom/Teams experts gezocht Online thema ontmoetingen: Zoom/Teams experts gezocht
In deze coronatijd is het aanbod van doordeweekse activiteiten vanuit de kerk beperkt. Daarnaast - merken we in gesprekken met gemeenteleden - dat er behoefte zou zijn aan ontmoeting en ook aan vormen van toerusting: het doordeweeks delen van het geloof met elkaar, samen spreken over de Bijbel en andere geloofsthema's.

Om die reden willen we in de komende maanden een paar online thema ontmoetingen organiseren. Het zijn ontmoetingen via Zoom/Teams waarbij onze ambulant predikant dr. Gert den Hartogh een thema voorbereidt waarover we samen in gesprek kunnen gaan.

We verkennen bijvoorbeeld samen een Bijbelboek of een bespreken een bepaald geloofsthema. U kunt online meepraten of u luistert lekker mee! De avonden worden momenteel voorbereid, maar we hebben nog wat helpende handen nodig voor het gebruik van Zoom/Teams.

Daarom onze vraag: Beste gemeenteleden, heeft u of één van uw kinderen ervaring met Zoom en/of Teams en vindt u/hij/zij het leuk om ons een paar keer te helpen met het opzetten en begeleiden van zo’n meeting? Voor iemand die er ervaring mee heeft is het niet veel werk, je bent er een avondje aan kwijt, eens in de maand.

Wilt u of jij ons helpen om deze avonden mogelijk te maken? Neem dan contact op met Anne Stelma. Verdere informatie over deze thema ontmoetingen volgt, houdt u ook de nieuwsbrief in de gaten!

 
Anne Stelma – Ribberink en dr. Gert den Hartogh
terug