Oost Europa Commissie Oost Europa Commissie

Ruim 20 jaar geleden is de commissie opgezet om de allerarmsten in Oost-Europa te helpen. In die jaren zijn er heel wat (vracht)auto’s oostwaarts vertrokken. Met allerhande hulpgoederen: van complete maaidorsers tot kleding en van noodvoedsel tot boogkassen. Hoe de projecten helpen en dat ze broodnodig zijn kunt u hier lezen.

Roemenië
Kinderdorp valea screzii
In dit dorp hebben ruim 400 weeskinderen, vondelingen, alleenstaande moeders, gehandicapten en hulpeloze ouderen onderdak gekregen.
Maar er is meer dan dat. De kinderen krijgen er een kans op een beter leven. Ze groeien op in normale huizen op met hun leefdtijdgenootjes en krijgen liefdevolle verzorging. Ze gaan naar school en leren in het dorp een vak. Bijvoorbeeld door te helpen met huizen te bouwen, te koken of groente te verbouwen.

Een gedeelte van het dorp

Kinderen met kansen    Een gedeelte van het dorp

Er wordt geprobeerd een geschikt pleeggezin te vinden voor de vondelingen en weeskinderen. In veel gevallen lukt dit en anders blijven ze in het dorp totdat ze op eigen benen kunnen staan. Er zijn al veel mensen welke vroeger in het dorp hebben gewoon die nu een jong kind uit het dorp hebben geadopteerd!
Het aantal inwoners wordt niet minder omdat er kinderen en ouderen te vondeling worden gelegd. Ook aan straatkinderen of alleenstaande moeders wordt geen “nee” verkocht.
De spreuk op een van de kerkjes van het dorp luidt dan ook: “Laat de kinderen tot mij komen”.

Lasati copii sa vina la mine

Om zoveel mensen te voeden is veel geld nodig. Daarom steunt Maasdijk dit project financieel. Nico, die met zijn gezin in Nederland heeft gewoond, woont vlakbij het dorp.
Hij koopt aardappelen, rijst en olie zodat we zeker weten dat elke cent goed terecht komt.

Bijles met maaltijd
De Oost-Europa Commissie ondersteunt nu al weer twee jaar de vrouwen commissie van de gemeente van Magfalva. Het plaatsje ligt in het centrum van Roemenië. De vrouwen in Magfalva vangen na schooltijd de kinderen op die dat het hardst nodig hebben.
Het zijn kinderen uit de armste gezinnen. Ze krijgen elke dag een maaltijd en ze worden geholpen met het maken van hun huiswerk. Omdat in veel gevallen de ouders van deze kinderen kunnen lezen, noch schrijven.
Ze hopen met dit werk, kinderen van kansarme afkomst een betere toekomst te geven. Door de negatieve spiraal; van armoede, slechte cijfers, geen zin in school, zwerven op straat en vroeg kinderen krijgen, te doorbreken.
Ook voorzien de vrouwen van Magfalva de kinderen van kleding en schoenen als dat nodig is. Afgelopen schooljaar hadden ze 30 tot 40 kinderen onder hun hoede.

Een blik in het klaslokaal

Misschien herkent u uw gedoneerde kledingstuk

Oekraine
In de onderkarpaten, net over de grens van Hongarije heeft ds. Sandor Kovacs een aantal projecten opgestart. De volgende projecten worden vanuit Maasdijk ondersteund:
Kleinschalig landbouwproject
Op een (letterlijk en figuurlijk) vruchtbaar stukje land van 7 ha is een uniek stukje werkgelegenheid gecreëerd.
Mensen uit arme gezinnen kunnen hier een jaar lang komen werken.
Ze krijgen een vast salaris om hun gezinnen te voeden. Verder leren ze groenten te verbouwen zodat ze zelfstandig kunnen gaan boeren. Als er winst wordt gemaakt met de oogst wordt dit verdeeld onder de arbeiders.
Het project is dit jaar opgestart en de dagelijkse leiding is in handen van Oksana. Zij gaat met veel enthousiasme aan de slag met de arbeiders. De Oost Europa Commissie heeft geld beschikbaar gesteld voor een kleine frees, een irrigatiesysteem en een onkruidspuit.

Oksana tussen kool en bonen

Kerkkamp
Deze zomer is een kamp georganiseerd voor 30 kinderen. Deze kinderen komen uit arme gezinnen. Ze maken dagelijks veel ellende mee en ze hadden nog niet van de liefde van Jezus gehoord.

Door de financiële steun uit Maasdijk konden zij kosteloos mee. Dit was voor hen een heel positieve ervaring. Ze hebben veel spellen met elkaar gespeeld en kregen echt persoonlijke aandacht, iets wat velen vaak moeten ontberen. Er waren ook een aantal jongeren uit Nederland mee die onder andere Bijbelverhalen lieten zien in toneelstukken.


In de tent werden spelletjes gedaan

Gaarkeuken

In de onderkarpaten is door een stichting uit Sommelsdijk een blijf-van-mijn-lijf huis gerealiseerd. Helaas is dit huis hard nodig in Oekraine.
Beata, de vrouw van Sandor, runt dit huis. In dit huis is een grote keuken aanwezig welke sinds dit voorjaar gebruikt wordt als gaarkeuken.

Drieëndertig adressen krijgen elke werkdag een warme maaltijd thuis. Het gaat om weduwen, zwakke ouderen, ernstig zieke en gehandicapte mensen. Ze krijgen soep, aardappelen of rijst en vlees. Voor deze mensen is voedselhulp onontbeerlijk en ze zijn er erg dankbaar voor!


Deze vrouw zorgt voor haar dove en blinde man


Door weer en wind wordt het eten bezorgd
 

terug