Oost Europa Commissie Oost Europa Commissie
Zondag 29 maart is de collecte van de diaconie bestemd voor de Oost Europa Commissie (OEC). Uw gift kan worden overgemaakt naar (NL17RABO0340304170) t.n.v. Diaconie PGMaasdijk.
Ruim 20 jaar geleden is de Oost Europa Commissie opgezet om de allerarmsten in Oost-Europa te helpen. Hulp wordt o.a. geboden in:

Roemenië; Kinderdorp Valea Screzii
Een dorp waar 400 weeskinderen, vondelingen, alleenstaande moeders, gehandicapten en hulpeloze ouderen onderdak hebben gekregen. De kinderen krijgen er een kans op een beter leven. Ze gaan naar school en leren een vak.
Er wordt geprobeerd een pleeggezin te vinden voor de kinderen en anders blijven ze in het dorp totdat ze op eigen benen kunnen staan. De spreuk op een van de kerkjes van het dorp luidt dan ook: “Laat de kinderen tot mij komen”.

Centraal Roemenie; de vrouwencommissie van de gemeente van Magfalva
Alweer 2 jaar ondersteunt OEC deze vrouwencommissie. Zij vangen na schooltijd kinderen op uit de armste gezinnen, geven ze een maaltijd en helpen met maken van huiswerk omdat in veel gevallen de ouders van deze kinderen kunnen lezen, noch schrijven.
Ze hopen deze kinderen een betere toekomst te geven en de negatieve spiraal van armoede, slechte cijfers, geen zin in school, zwerven op straat te doorbreken. Ook worden de kinderen van kleding en schoenen voorzien als dat nodig is. Afgelopen schooljaar hadden ze 30 tot 40 kinderen onder hun hoede.

Oekraïne, de Onderkarpaten; kleinschalige landbouwprojecten en gaarkeuken
Bij de grens van Hongarije heeft ds. Sandor Kovacs een aantal projecten opgestart.
Op een stukje land van 7 ha is een uniek stukje werkgelegenheid gecreëerd. Mensen uit arme gezinnen kunnen hier een jaar lang komen werken. Ze krijgen een salaris en leren zelfstandig boeren. Evt. winst van de oogst wordt verdeeld onder de arbeiders. OEC heeft geld beschikbaar gesteld voor een kleine frees, irrigatiesysteem en een onkruidspuit.
Er is ook een blijf-van-mijn-lijf huis gerealiseerd, geleid door Beata, de vrouw van Ds. Sandor. In dit huis is een grote keuken aanwezig welke sinds kort gebruikt wordt als gaarkeuken.
Ruim 30 adressen krijgen elke werkdag een warme maaltijd thuis. Het gaat om weduwen, zwakke ouderen, ernstig zieke en gehandicapte mensen. Voor deze mensen is voedselhulp onontbeerlijk.

Helpt u Oost Europa Commisie? Van harte aanbevolen door de diaconie.
terug