Op je gezondheid? Op je gezondheid?
“Op je gezondheid!”, “veel gezondheid toegewenst, want dat is het allerbelangrijkste”: het zijn toewensingen die menigeen ontvangt bij verjaardag of met nieuwjaar. We wensen elkaar van harte een leven toe zonder medische, lichamelijke en geestelijke ongemakken. Maar wie kan oprecht zeggen dat hij of zij een heel jaar 100% gezond is geweest? En is gezondheid echt het belangrijkste in het leven?

Zelf heb ik een rug die af en toe aandacht nodig heeft. Geen 100% score op gezondheid dus. Dankzij meerdere kerkgenoten ben ik gewezen op een behandelmethode die zeer effectief blijkt voor mij. En als het mis gaat met m’n rug, weet ik wat ik moet doen: een berichtje sturen naar mijn arts en dan gaat hij me helpen. Doordat ik in mijn hulpvraag de situatie niet overdrijf, geeft hij mij de prioriteit die het nodig heeft. En dat gaat al jaren goed, ik ben erg zuinig op die relatie.

Andere voorbeelden waarbij relaties tussen mensen onderling belangrijk bleek, speelde begin dit jaar toen onze dochter stage liep op een Britse school in Spanje. De stage zelf ging hartstikke goed, maar het leven naast de stage kende een aantal uitdagingen. Tijdens een Focus Open Kring sprak ik in vertrouwen erover en daarna ook met onze wijkouderling. De ouderling pakte dit voortvarend op en zorgde voor passende aandacht. Daarnaast kwam ik erachter dat een broeder en zuster ook in Spanje verbleven, in hetzelfde gebied. Alhoewel onze dochter hen niet kende, was de relatie snel gelegd. Zij hebben dochterlief een keer opgezocht en een gezellige avond verzorgd. Al deze relaties zijn zeer waardevol gebleken op momenten dat het nodig was.

Ik heb gezien wat echt belangrijk is in het leven. Dat is niet een optimale gezondheid. Het allerbelangrijkste is wat mij betreft de relaties die je hebt met anderen: vrienden, familie, kerkgenoten, therapeuten en natuurlijk de Allerhoogste. U en ik weten ons gezegend dat we betrokken zijn bij een kerkgenootschap, waardoor je makkelijk contact legt met anderen. Daarom is ook vanuit dat oogpunt waardevol om mee te doen met activiteiten van de kerk en naar de kerkdiensten te komen. Je ontmoet elkaar en je kunt elkaar tot zegen zijn.

In relaties tussen mensen krijgt Gods liefde handen en voeten. Ik wens u waardevolle relaties toe. En zeg nou zelf: het is toch veel leuker om iemand iets toe te wensen op zijn of haar verjaardag waar je zelf invloed op hebt?

| Wilco Vahrmeijer

 
terug