Op weg naar Kerst in de voetsporen van Abraham – vooruitblik zondagmorgen 24 december

Op weg naar Kerst in de voetsporen van Abraham – vooruitblik zondagmorgen 24 december
We lezen over en luisteren zondagmorgen naar Zacharias en Maria die al dan niet beschikbaar door God geschikt gemaakt worden. En dan vervuld door de heilige Geest gaan zingen. Over wie zich verheffen, heersen op tronen, over geringen en hongerigen. Over mensen die leven in duisternis, verkeren in de schaduw van de dood.
Als je daar over doordenkt, dan gaat bij mij een kaarsje uit...
Hoe Sodom is onze wereld, zijn wij? Wat speelt er allemaal in de wereld, in ons land, soms in ons eigen leven, waardoor ‘vrolijk Kerstfeest’ zeggen, lijkt op vloeken in de kerk?!
En toch zingt de vrome gelovige Zacharias : er ZAL een stralend licht uit de hemel over ons opgaan. Dankzij de liefdevolle barmhartigheid van onze God! Op weg naar een gezegend Kerstfeest! Welkom deze 4e Adventszondag, tijdens de climax op weg naar Kerst. Eigenlijk moet je er bij zijn om de dag erna echt het Kerstfeest te kunnen vieren…

 
terug