Op weg naar Pasen Op weg naar Pasen
In de veertig dagen voorafgaand aan Pasen nemen christenen van alle eeuwen de tijd voor bezinning en inkeer. Het is een periode om stil te staan bij het lijden en sterven van Jezus Christus en bij zijn Opstanding. Ook in onze gemeente willen we in deze periode met elkaar op weg gaan: Pasen tegemoet.

We willen – op afstand verbonden - stilstaan bij het lijdensevangelie:  we willen stil worden, maar ook met elkaar delen. Dat doen we aan de hand van het project “Op weg naar Pasen.” In de kerkdiensten van de komende zondagen zorgen we voor een eenheid in de lezingen: verderop in deze Samen wordt dit verder uitgelegd. Daarnaast stelt de commissie Missonair Werk de veertigdagen-kalender “Op weg naar Pasen – Ik ben er voor jou” beschikbaar om thuis te gebruiken.

De commissie heeft u inmiddels geïnformeerd. Tenslotte zal er in de Stille Week een boekje uitgebracht worden vóór en door gemeenteleden met de volgende titel: “Op weg naar Pasen – Ik deel dit met jou.” Ook dit wordt in deze Samen verder toegelicht.

We kijken uit naar een mooie periode van verstilling en bemoediging terwijl we toeleven naar Paasmorgen!

Dr. Gert den Hartogh, Anne Stelma – Ribberink
terug