Op weg naar Pasen: Bestemming bereikt? Op weg naar Pasen: Bestemming bereikt?
‘Vader van het leven, ik geloof in U
Jezus de Verlosser, wij hopen steeds op U
Kom hier in ons midden, Geest van liefde en kracht
U die via duizend wegen ons hier samen bracht
En op duizend wegen, zendt U ons weer uit
Om het zaad te zijn van Gods rijk’ – HH 479.

In de afgelopen weken zijn we als gemeente onderweg geweest. Onze weg van veertig dagen voerde ons door allerlei landschappen. In de kerkdiensten lazen we samen telkens een nieuw gedeelte uit het lijdensevangelie in de woorden van Mattheus. We luisterden naar muzikale bijdragen van J.S. Bach, waarin deze Bijbelwoorden zo bijzonder vertolkt werden.

Aan de eettafels konden we lezen uit het veertigdagenboekje: ‘Ik ben er voor jou.’ We hebben ondanks de beperkingen van de coronatijd ook met elkaar kunnen delen. Het boekje ‘Ik deel dit met jou’ is een mooi palet aan veelzijdige bijdragen geworden. Het Paasboekje bevat vele inkijkjes uit onze levens, vele perspectieven ook op Goede Vrijdag en Pasen.

Ook de kinderen hebben op creatieve wijze in deze tijd met ons meegelopen. Met elkaar gingen we Pasen tegemoet, via ‘duizend wegen’ kwamen we op afstand samen. Afgelopen week luisterden we online naar vespers en kerkdiensten, het waren momenten van verstilling en bezinning. Op zondag 4 april werd de nieuwe Paaskaars binnen gedragen en klonk het ‘U zij de glorie.’

We zijn dankbaar dat we deze weken zo samen mochten optrekken in dit gezamenlijke project. We hopen dat u er ook door geïnspireerd bent geraakt. Hebben we nu onze bestemming bereikt? Met Pasen ronden we dit veertigdagenproject af, maar net als bij de eerste leerlingen van Jezus - de mensen van de weg - stopt het ook voor ons niet bij Pasen.
In de afgelopen tijd mochten we stilstaan bij de genade van God in onze levens en Zijn bevrijdende werk voor deze wereld.

De Heer is waarlijk opgestaan! Dat geloof vuurt ons aan om telkens weer op weg te gaan en om de mensen die we ontmoeten met enthousiasme te delen over deze Heer. Hij zendt ons op duizend wegen uit. In woorden en daden kunnen we blijven delen. We hebben daar samen al iets van mogen proeven en kunnen vertrouwensvol voortgaan.

Wij bedanken iedereen die meegewerkt heeft, zowel de werkgroep als de bijdragende leden.

Dr. Gert den Hartogh, Wilco Vahrmeijer, Anne Stelma-Ribberink
terug