Paasproject 2012 ‘Ik ben de opstanding en het leven’

Paasproject 2012 ‘Ik ben de opstanding en het leven’

Paasproject 2012

‘Ik ben de opstanding en het leven’

In de 40 dagen tijd naar Pasen toe volgen wij met de kinderkerk
elke zondag het verhaal uit ons boek Vertel het Maar.
Het Paasproject gaat dit jaar over de ‘Ik ben’- woorden van Jezus.
Ik ben de opstanding en het leven, deze uitspraak van Jezus is de kern van het project, het hoogtepunt van wat we de kinderen willen vertellen. Jezus Christus heeft ons nieuw leven gebracht.
Door eindeloos trouw en gehoorzaam te zijn, in woorden en daden.
Hij stond op uit het graf en gaf ons nieuw leven, nadat Hij zijn leven had geofferd voor ons. Door Pasen kunnen we de lofzang zingen voor de Heer die leeft.


Elke zondag wordt er door een kind verteld welk onderwerp wordt behandeld, ook zal op de beamer de plaat worden getoond die erbij hoort. De plaat staat ook in een lijst op het podium.
Na de kinderkerk wordt het project lied worden gezongen door de hele gemeente op de wijs: ‘Jezus is de Goede Herder’.

Deze eerste zondag beginnen we met:
‘Ik ben het brood dat leven geeft’.

We zien op de glas-in-lood plaat een glas wijn en een typisch Joods gevlochten brood. De wijn is ingeschonken en het brood is gebroken.
Symbool aan het heilig Avondmaal.

Bij brood denk je meteen aan eten, elke dag eten we brood.
En zonder eten kunnen we niet leven.

Paasprojectlied 2012
(melodie: Jezus is de Goede Herder-Elly en Rikkert, Evangelische Liedbundel nr. 452)


Zondag 26 februari: Ik ben het brood dat leven geeft

Jezus is het brood van ’t Leven
dat jouw honger stillen mag.
Jezus is het brood van ’t Leven
overvloed voor elke dag
In een wereld vol van vragen,
in ons leven met soms pijn,
heeft Hij alle schuld gedragen,
wil Hij Levenskoning zijn.
Jezus is het brood van ’t Leven
dat jouw honger stillen mag.
Jezus is het brood van ’t Leven
overvloed voor elke dag

Zondag 4 maart: Ik ben het licht voor de wereld

Jezus is het licht der wereld,
breekt door alle duisternis.
Jezus is het licht der wereld,
toont je dat er uitzicht is
In een wereld vol van vragen,
in ons leven met soms pijn,
heeft Hij alle schuld gedragen,
wil Hij Levenskoning zijn.
Jezus is het licht der wereld,
breekt door alle duisternis.
Jezus is het licht der wereld,
toont je dat er uitzicht is

Zondag 11 maart: Ik de bron van levend water

Jezus , bron van levend water,
dorst hoeft er niet meer te zijn.
Jezus, bron van levend water,
wordt in ons tot een fontein.
In een wereld vol van vragen,
in ons leven met soms pijn,
heeft Hij alle schuld gedragen,
wil Hij Levenskoning zijn.
Jezus , bron van levend water,
dorst hoeft er niet meer te zijn.
Jezus, bron van levend water,
wordt in ons tot een fontein.

Zondag 18 maart: Ik ben de goede Herder

Jezus is de goede Herder,
die ons hulp en voedsel geeft
Jezus is de goede Herder,
die alles voor jou over heeft
In een wereld vol van vragen,
in ons leven met soms pijn,
heeft Hij alle schuld gedragen,
wil Hij Levenskoning zijn.
Jezus is de goede Herder,
die ons hulp en voedsel geeft
Jezus is de goede Herder,
die alles voor jou over heeft

Zondag 25 maart: Ik ben de ware wijnstok

Jezus is de ware wijnstok,
blijf verbonden met je Heer
Jezus is de ware wijnstok,
jij draagt vruchten tot Gods eer.
In een wereld vol van vragen,
in ons leven met soms pijn,
heeft Hij alle schuld gedragen,
wil Hij Levenskoning zijn.
Jezus is de ware wijnstok,
blijf verbonden met je Heer
Jezus is de ware wijnstok,
jij draagt vruchten tot Gods eer.

Zondag 1 april: Ik ben de opstanding en het leven

Jezus, opstanding en leven,
roept zijn vriend weer uit zijn graf.
Jezus, opstanding en leven,
neemt de dood zijn macht eens af.
In een wereld vol van vragen,
in ons leven met soms pijn,
heeft Hij alle schuld gedragen,
wil Hij Levenskoning zijn.
Jezus, opstanding en leven,
roept zijn vriend weer uit zijn graf.
Jezus, opstanding en leven,
neemt de dood zijn macht eens af.

Zondag 8 april: Jezus is nieuw leven

Aan het kruis is Hij gestorven,
na drie dagen opgestaan.
Levend staat Hij in ons midden:
‘Hoor, ik noem je bij je naam!’
In een wereld vol van vragen,
in ons leven met soms pijn,
heeft Hij alle schuld gedragen,
wil Hij Levenskoning zijn.
Heel de wereld moet het weten:
Jezus, Hij is opgestaan.
Ook aan jou geeft Hij het leven:
‘Hoor, Hij noemt je bij je naam!’.


 

terug