Pastoralia Pastoralia
Van Vrijdag  25 september tot en met Zondag 4 oktober ben ik een week afwezig. Voor acute pastorale zaken neemt u contact op met de scriba. Voor overige pastorale vragen kunt u terecht bij uw wijkouderling of bij ds. Gert den Hartogh.

Anne Stelma – Ribberink

Als afsluiting van de vergadering van de pastorale raad op 1 september jl. las een van de ouderlingen het volgende gedicht dat we met u willen delen:

Dit weekend nemen we afscheid,
onze predikant vertrekt na een tijd
van 10 jaar trouwe en stabiele dienst
in pastoraat en eredienst.

Een aantal pastoraal medewerkers van ons
stoppen in Maasdijkse rayons,
voor hen vandaag geen hand maar een diepe buiging:
dank voor de ambtsperiode die snel ging voorbijging.

Het aantal kerkleden in het pastoraat
wordt minder inderdaad.
Hoe kijk ik hier tegen aan?
In mijn beleving is dit geen baan.

Is niet elke zuster en elke broeder
elkanders herder, helper en hoeder?
Laatst zeiden we massaal “ja” tegen doopouders
“we zijn er voor jullie”, schouder aan schouder.

Elk kerklid is daarmee een pastoraal werker
deze gedachte maakt ons sterker.
Iedereen moet er naar streven
om het ‘omzien naar elkaar’ voor te leven.

Komend seizoen wordt het jaar van ommekeer,
dat beseffen we ons meer en meer
en met 1400 pastoraal werkers
zie ik veel versterkers.

Ik bid en hoop dat we iedereen kunnen inspireren
en van elkaar zullen leren.
Geef Gods Geest vrij baan
en mijn God, ik vraag U: zet iedereen “aan”!


Met vriendelijke groet,
Past. scriba Nel Elgersma
terug