Kerkelijk werker / Senioren pastor (vacant) Kerkelijk werker / Senioren pastor (vacant)

Op dit moment is deze functie vacant. 
Geinteresseerd?  Klik hier voor de volledige functiebeschrijving en hoe te reageren.

Tijdelijk wordt de functie waargenomen door: 

Ds. G.E. van der Hout

Wilt u een beroep doen op hem?
E-mail: gevanderhout@t-mobilethuis.nl
Of via de pastoraal scriba mw. Nel Elgersma-Doorduin, tel. 0174-515635. 
terug