Start Groeigroepen Seizoen 2016-2017!

Start Groeigroepen Seizoen 2016-2017!
We hopen met de Groeigroepen in September weer van start te gaan!
Groep 1: Maandagavond ; 19 sept. Jolanda Duindam , tel. 521010
Groep 2: Dinsdagavond ; 20 sept. Klaas van der Lugt, tel.516654
Groep 3: Woensdagochtend, 21 sept. Hans en Nanny Robbemond, tel.520805;
Groep 4: Donderdagochtend,22 sept. Marijke vd Eijk en Francella vd Stel, tel.510255
Groep 5: Woensdagmiddag, 21 sept. Leo van der Eijk, tel 516597

Klik hier voor de flyer over het nieuwe gespreksmateriaal 2016
terug