Startzondag 15 september Startzondag 15 september
"Het is met het koninkrijk van de hemel als met een …”, zo verhalen de evangelisten diverse keren. Jezus gebruikt voorbeelden uit de dagelijkse praktijk om het koninkrijk van God te duiden: een mosterdzaadje, een parel in een akker, korenaren, iemand die tussen de varkens leeft… Goede verhalen die aansluiten bij de beleving in die tijd. Tijdens de startdag gaan we op zoek naar gelijkenissen die het koninkrijk van God aanduiden met voorbeelden uit onze tijd, in Maasdijk.
Om 9:30 beginnen we koffie, thee en fris. Daarna, om 10:00, begint de kerkdienst. De preek wordt ingevuld door onze eigen zoektocht naar een gelijkenis. Degene die goed ter been zijn lopen naar een “hotspot" op het dorp, anderen blijven in het gebouw en gaan aan de slag met foto’s van “hotspots”. Daarna vervolgen we de kerkdienst. Als afsluiting lunchen we gezamenlijk.
Het programma is om 13:00 afgelopen. De kinderkerk en jeugdkerk hebben programma met hun groep. Voor degene die thuis via de kerkomroep verbonden zijn, krijgen een speciale uitzending van de Regenboog gepresenteerd. Kortom: een startdag voor en door de hele gemeente! Een goed verhaal, toch?
Namens de voorbereidingscommissie, ds. Hugo Habekotté, Anne Stelma-Ribberink en Wilco Vahrmeijer
terug