Stille Week Stille Week
Zangdienst, vespers, kerkdiensten met Avondmaal en concert Oden van Salomo
De Stille Week voor Pasen vindt plaats van zondag 10 april tot en met zaterdag 16 april. Iedere avond bent u van harte welkom in de kerk. Zondagavond is er een zangdienst waarin we met elkaar psalmen, gezangen en nieuwe liederen zingen/beluisteren over het verzoenend lijden van Christus met een klein doorkijkje al naar Pasen. Maandag, dinsdag en woensdag zijn er vespers waarin we onderweg met Jezus zijn. Jezus onderweg de wereld in, Jezus onderweg door Israël en Jezus onderweg naar Jeruzalem. Op donderdag en vrijdag lezen en zingen we verder, maar vieren we ook met elkaar aan het Avondmaal. Bij al deze bijeenkomsten verzoeken we u in stilte binnen te komen en in stilte te vertrekken. Het is immers de Stille Week… Op zaterdag is er het concert van Oden van Salomo, daarvoor moet u een toegangskaartje kopen.
Alle kerkdiensten/vespers beginnen om 19.00 uur, behalve het concert op zaterdag, dat begint om 20.00 uur. Op Paasmorgen, na het gezamenlijke Paasontbijt, vieren we om 10.00u (!) het Paasfeest.
Voor de vespers zijn we nog op zoek naar gemeenteleden die een Schriftlezing willen lezen. Denkt u nu: nou dat zou ik eigenlijk best wel eens willen doen, geeft u dit dan door aan de dominee. Dat mag via de app, de e-mail, maar ook een belletje is prima. Wij horen graag van u/jou!
Tot slot:
We mogen vooruit kijken, op weg naar de Stille Week, Goede Vrijdag, Pasen. Het hoogtepunt van het kerkelijk jaar. Ik zie er naar uit om met elkaar onderweg te zijn naar Pasen. Weet u van harte welkom!
Ontvang een hartelijke groet vanuit de pastorie,
              Floris den Oudsten v.d.m.
 
terug