Taizéviering Taizéviering
9 februari is de laatste ‘Taizéviering aan de Waterweg’ van dit seizoen. Wil je dit een keer meemaken? Heel inspirerend, we lezen uit de bijbel en zingen liederen, een moment van stilte, een mediatief karakter. De viering wordt gehouden op zondag 9 februari in de Petrus-en-Pauluskerk in Maassluis. Aanvang 17.00 uur, de kerk is open om 16.30 uur. Na afloop is er een collecte om de kosten te dekken, er is gelegenheid om elkaar te ontmoeten en iets te drinken.

Jij en u bent van harte uitgenodigd.
terug