Terugblik: Focus kerkdienst "De kracht van Jezus"

Terugblik: Focus kerkdienst "De kracht van Jezus"
Op donderdag 9 mei was er een Focus kerkdienst met als thema "De kracht van Jezus". Tijdens de dienst en de zondag erna kregen we een boekenlegger om in te vullen. We konden hier de namen van vijf mensen opschrijven voor wie we wilden bidden in de periode tussen Hemelvaart en Pinksteren.
Bij de opdracht "in beweging" kregen we de uitdaging om te oefenen met bidden voor deze mensen, elke dag opnieuw. In de Open Kringen merkten we dat het niet altijd lukte om elke dag volhardend voor hen te bidden. Maar door de namen op te schrijven, waren we wel meer met die mensen bezig en hielden we ze in onze gedachten.
 
Op zondag 26 mei is er weer een Focusdienst, met als thema "Een brief van Jezus". We willen als kerkgemeenschap en als individuen een "leesbare brief" van Christus zijn. Dat betekent dat mensen door ons leven en onze gemeenschap kunnen zien wie Jezus is. Het belooft een inspirerende dienst te worden, waarin we leren hoe we Jezus' liefde en boodschap in ons dagelijks leven kunnen laten zien.
 
In de week na de dienst zijn er weer bijeenkomsten in Open Kringen. Ben je erbij op de Wandelkring op maandag 27 mei? Of kom je naar een van de gespreksgroepen op dinsdagavond 28 mei, woensdagochtend 29 mei of woensdagavond 29 mei? De Wandelkring en Open Kringen zijn een fijne plek om met anderen te praten en samen te groeien in ons geloof.
We hopen je te zien!
 
Met vriendelijke groet,
 
Lianne Berkhoudt
terug