Terugblik groot huisbezoek wijk 2

Terugblik groot huisbezoek wijk 2
Terugblik groot huisbezoek wijk 2

Wijkteam 2 heeft afgelopen periode huisbezoeken georganiseerd. Het eerste groot huisbezoek vond plaats op 22 november. We sloten aan bij het jaarthema van de PKN “Van U is de toekomst”. Na een gezamenlijke opening zijn we in 2 groepen uiteen gegaan voor verdieping. Als rode draad hebben we het Onze Vader gebruikt: de tekst is naast de NBV21 gelegd en de zinsneden “Laat Uw koninkrijk komen” en “Want aan U behoort het koningschap,” hebben we uitvoering besproken. We sloten af met een gezongen Onze Vader, we luisterden naar een opname van Nederland Zingt.

Op zondag 28 november was de tweede bijeenkomst, na kerktijd kwamen we samen. Het programma was gelijk aan het eerste groot huisbezoek. Deze bijeenkomst sloten we af met een gezamenlijke lunch. De derde bijeenkomst was gepland op 2 december, maar hebben we vanwege maatregelen uitgesteld tot nader order.

De deelnemers van de 2 bijeenkomsten vonden het fijn dat er een groothuisbezoek georganiseerd werd: het smaakt naar meer. Echter, om dit in de toekomst vaker te doen, en meer persoonlijke huisbezoeken af te leggen is er versterking nodig binnen ons wijkteam. We zoeken dus mensen voor het pastoraat: een ouderling en pastoraal medewerkers. Wilt u een waardevolle bijdrage leveren binnen de kerk? Wilt u persoonlijke en/of groot huisbezoeken mogelijk maken? Bent u ervaren of voelt u zich nog erg onzeker hierover? Neem dan contact op met Wilco Vahrmeijer (0174-511 529 / wilco@ovwv.nl).

Wij kijken terug op 2 mooie bijeenkomsten en kijken met vertrouwen uit naar de toekomst.

PS: Degene die aangegeven hebben een persoonlijk huisbezoek te willen, worden in het eerste halfjaar van 2022 benaderd voor een afspraak. 

Namens wijkteam 2,

Wilco Vahrmeijer

 
terug