Terugblik Hemelvaartsfeest Terugblik Hemelvaartsfeest
De grote opkomst tijdens het Hemelvaartsfeest verraste mij aangenaam. Meerdere kerkgangers gaven na afloop aan voor het eerst in hun leven op Hemelvaartsfeest naar de kerk te zijn geweest. Nog meer kerkgangers vertrouwden mij toe dat ze heel wat hadden gehoord om over na te denken. En dan was er ook nog het feestelijke orgelspel samen met de klanken van de dwarsfluit. Al met al was het een feest waarbij we mochten ontdekken wat het Hemelvaartsfeest betekent, ook voor ons leven van alledag.
- Jezus’ hemelvaart is niet gewoon Jezus’ terugkeer van de aarde naar de hemel. Het is een nieuwe troonsbestijging van Jezus, waardoor Hij in een nieuwe relatie komt te staan tot ons en de wereld. Als iemand koning wordt, vindt er een ceremonie plaats waarin de macht officieel wordt overgedragen. De Hemelvaart van Jezus is een soort kroningsceremonie die wij kennen. Christus ging zijn plaats innemen als nieuwe koning, nieuw hoofd van de mensheid.
- Jezus was echt mens geworden, voelde pijn, kon doodgaan. Maar was ook beperkt door op één plaats tegelijk te kunnen zijn in tijd en ruimte. Als je hem wilde ontmoeten, moest je precies op de juiste tijd en juiste plaats zijn. Bij zijn hemelvaart verlaat Jezus onze wereld van tijd en ruimte en gaat de aanwezigheid van zijn/onze Vader binnen. Elke beperking van zijn werk in tijd en ruimte verdwijnt. Jezus doet nog steeds alles wat Hij op aarde deed, maar nu heeft het effect op iedereen en overal tegelijk. Iedereen kan Jezus nu overal en altijd ontmoeten.
- Jezus Christus nam plaats aan de rechterhand van zijn/onze Vader. Vandaar begint Hij zijn taak als hemels hoofd van de kerk. Nu regeert Hij over alle andere heersers en machten, ja over werkelijk alles, voor de kerk (Ef.1:21-22) Alles wat in de wereld gebeurt, bestuurt Hij en houdt Hij in zijn hand met het oog op het uiteindelijke doel. Waarbij de kerk, het nieuwe volk van God, definitief en volkomen bevrijd zal worden en waarbij samen met hen ook heel de wereld vernieuwd zal worden.
Wat hebben we nu aan de Hemelvaart in de praktijk van elke dag?
Christus zal ons letterlijk nooit meer verlaten, Hij is niet meer aan te raken, maar zit in ons hart. Als Jezus op aarde was gebleven zou je hem kwijt kunnen raken, van elkaar gescheiden kunnen worden. Maar doordat Jezus opsteeg naar de hemel, de beperkingen van tijd en ruimte achterliet, kan Hij altijd en overal bij iedereen zijn: absoluut niets kan ons scheiden van Christus.
U voer voor onze ogen op ten hemel en we keerden bedroefd terug om U terug te vinden in ons hart. Christus is enige die in staat is zijn belofte om altijd bij ons te zijn ook werkelijk te houden.
Jezus’ hemelvaart is niet alleen iets persoonlijks, Jezus toont zich daarmee ook oppermachtig. Christus staat boven alles, heerst als koning en dat geeft een diepe rust, vrede in je hart. Ook als alles fout lijkt te gaan.
Geloof je in de Hemelvaart van Jezus Christus, gebruik je Hemelvaart als bron om uit te putten?
Hebben we zo’n persoonlijke relatie met de ten hemel gevaren Christus als volgens de Bijbel mogelijk is? Heb jij een diepe vrede en rust die voortkomt uit de wetenschap dat Christus aan de rechterhand van zijn/onze Vader alle dingen voor jou doet meewerken ten goede?
Ik was al een tijdje predikant voordat ik de be­­­-teken-is van Christus’ Hemelvaart ontdekte. Hopelijk ontdekken we als gemeente de komende jaren nog meer wat dit voor ons betekent als kerk en als volgeling van Jezus.
Het kan geen toeval zijn dat op de avond van Hemelvaartsfeest ook op de televisie veel aandacht was voor Christus’ Hemelvaart. Een waardevol teken dat dit feest, dat te lang te weinig aandacht kreeg, weer meer de aandacht krijgt die het verdient. Want Hemelvaartsfeest is niet alleen maar voor een paar ouderen die nog naar de kerk gaan, maar een betekenisvol feest voor iedereen die gelooft in Jezus Christus. Dus ook voor nieuwe generaties!

Daarom van harte aanbevolen om de Hemelvaartsviering en/of The Passion Hemelvaart nog eens terug te kijken!
terug