Terugblik Paasfeest Terugblik Paasfeest
Met 350 mensen in de kerk en 136 apparaten waarmee thuis werd meegekeken was het een drukbezochte kerkdienst. En terecht, want in het begin van de dienst legde ik uit dat niet Kerst, maar Pasen het allerbelangrijkste feest van onze christenen is. Goed om met zovelen, jong en ouder, het Paasfeest te vieren. We lazen het Paasevangelie van Lukas, een gedeelte uit 1 Korinte 15 en een stukje uit het doopformulier over de ‘totale en radicale levensverandering van binnenuit’. Met daarbij het voorbeeld van de zonnebloempit over leven door de dood heen en het nieuwe, hemelse lichaam wat op ons wacht. En het voorbeeld van de freesia-knollen over het ‘radicale’ nieuwe begin wat we met Paasfeest vieren. We vieren dat Jezus uit de dood is opgestaan tot nieuw leven en dat heeft voor ons gevolgen op de langere termijn, straks/later én kortere termijn, nu. Ook heel concreet in je leven van alledag. Want als je het Paasevangelie gaat geloven én er uit gaat leven, dan onderga je een levensverandering van binnenuit, versie 2.0. Alles wordt anders: boodschappen doen, in de file staan, sporten, in het hok… Want Jezus leeft in jou… heel concreet. Maar ook: leven zonder angst voor de dood…
In The Passion zei Ruud de Wild: “Pasen gaat over geloven dat er een wonder gebeurd is, dat zelfs de dood overwonnen kan worden. Een hoopvolle gedachte. Misschien dat dit verhaal ons wel laat zien dat er een stap nodig is…” Stap jij in de lift naar next level, een voor mensen onbereikbare verdieping, maar die door de opstanding van Jezus bereikbaar is?! Ben jij klaar voor een nieuwe start?!
Jezus Overwinnaar leeft, Hij is opgestaan! Dat maakt ruimte voor grace, verzoening. Voor hemels licht in jouw aardse leven. Ben jij klaar voor een radicaal nieuwe start?! Afsterven van het oude/slechte én ruimte voor het nieuwe/goede, ruimte voor Gods nieuwe begin met jou? Want als je gelooft in Pasen, leef er dan ook echt uit! Met alle ruimte voor het nieuwe van God. Waar jij bent, ontstaat een opgewekte sfeer, door Gods genade: mercy én grace! “Waar Jezus verschijnt, wordt alles nieuw, want Jezus bevrijdt en geeft leven.”
Leef vanuit Pasen, dan zal je het radicaal nieuwe leven ervaren, op langere én kortere termijn. Want Jezus is overwinnaar op dood en duivel. En Jezus leeft en daardoor zal ook ik leven.
We hebben ook met elkaar de Paasjubel aangeheven, met klassieke Paasliederen, maar ook met een nieuw lied dat Jezus de Overwinnaar is. Daarnaast hebben we ook overleden gemeenteleden herdacht. Juist op het Paasfeest, wanneer we vieren dat Jezus de dood heeft overwonnen!
De vespers en kerkdiensten zijn allemaal terug te kijken via www.kerkdienstgemist.nl
Tot slot:
De komende drie zondagen ben ik vrij, of ga ik in elk geval niet voor in de diensten in Maasdijk. Hopelijk ontmoet ik (jo)u als kerkganger.
Ontvang een hartelijke groet vanuit de pastorie,
Floris den Oudsten v.d.m.
terug