Terugblik zondagmorgen Terugblik zondagmorgen
Thema van de dienst was ‘Als broeders en zusters verbonden’. Dat zijn wij, namelijk. Christus heeft ons geroepen tot een nieuwe gemeenschap met Hem en met elkaar. En volgens de regels van zijn Koninkrijk heet je daar ‘broer’ en ‘zus’. En het is de bedoeling dat het er in die gemeenschap anders aan toe gaat dan in de rest van de wereld. Een stukje hemel op aarde.
Mijn gebed is dat we niet alleen of alleen met Jezus onderweg zijn, maar ook als familie, met je broers en zussen gekregen van Christus. We samen bidden, er voor elkaar zijn. Samen het brood breken. Christus’ dood gedenken, zijn verzoenend lijden en sterven. Van Christus onze gedachten terug krijgen. Dan gaat onze pyjama uit, trekken we onze Paaskleren aan. Samen vurig verlangen naar aan tafel met Christus gaan, met groot verlangen uitzien naar Christus’ wederkomst. Maar nu, samen met broers/zussen van God gekregen, het brood breken, Avondmaal vieren. Ons geloof versterken: geloof in God, geloof in jezelf, geloof in elkaar… Als met de Geest vervulde mensen. Dan vier je ook anders Avondmaal. Ben je genadiger richting broers en zussen met wie je een verleden/geschiedenis hebt, mercy én grace. Zoals ook de leerlingen het brood anders breken na Pinksteren… In een totaal andere sfeer het Avonmaal vieren dan eerder tijdens die laatste maaltijd… In een geest van eenvoud en vol vreugde… Avondmaal vieren hoort er helemaal bij, in alle gebrokenheid van het bestaan, met alle familie-dingetjes. Het is genade in de praktijk… met een lach en met een traan.
Bij brood en wijn, in verbondenheid met Christus die met ons verlangt aan tafel te gaan, vervuld met de levendmakende Geest die ons als broers en zussen verbindt in waarachtige liefde, hoe kan jij dit met daden handen en voeten geven? Om niet in onmin of onverschilligheid met broer/zus te leven, maar in liefde…vol vreugde! Laten we als familie van God onderling groeien in liefde. Dat is vaak ongemakkelijk, ingewikkeld… Maar het is een hemelse uitdaging om in Gods gemeenschap te zijn/leven als broer/zus, kind van God.
Hoe mooi en hoe heerlijk als wij als familie
Als broers en als zussen om elkaar geven.
En open en eerlijk met elkaar omgaan,
De vrede bewaren en eensgezind leven.
En het mooiste geschenk wordt ons gegeven:
De zegen van God een eindeloos leven.
Tijdens het kindermoment vooraf aan het Avondmaal kwam ik nog even terug op het kindermoment de week ervoor met WD-40. Toen wist ik nog niet de betekenis van de naam. Maar ik was nog niet thuis of had al het eerste appje hierover. Er waren veertig pogingen nodigen om de waterverdrijvende formule goed te krijgen, bij de 40e poging lukte het. Vandaar de naam ‘WD-40’: Water Displacement (verplaatsing), de 40e formule. Velen hebben het wel eens gebruikt om iets wat muurvast zat, toch los te krijgen. Als jij vastzit in bepaalde denkpatronen, als genade in praktijk brengen vastgeroest zit, als jij het moeilijk vindt om de ander die verschillend is, lief te hebben, als broer/zus te zien, stop niet voordat je het minimaal veertig keer hebt geprobeerd…
 
terug