Terugblik zondagmorgen 15 mei – Dichtbij Jezus blijven Terugblik zondagmorgen 15 mei – Dichtbij Jezus blijven
Zijn wij elkaars broers en zussen? We dachten er zondagmorgen over na en denken er de zondag na Pinksteren verder over. We lazen Lukas 22 : 14-34, over de onenigheid aan tafel tijdens de laatste maaltijd van Jezus, de Paasmaaltijd nog wel, waar Jezus zo naar had verlangd. Maar we beseften ook dat daar wij ons daar zomaar in hadden kunnen laten meenemen… We hoorden Jezus ook spreken over machthebbers die zich weldoeners laten noemen. Machtsmisbruik zien we dagelijks in de politiek, in het bedrijfsleven, maar ook op je werk, in je gezin misschien wel. Het is ontzettend nodig dat Christus dat iedere keer weer doorbreekt. Dat we dichtbij Jezus blijven, net zoals de leerlingen toen. Bij de woorden van Jezus, bij de gemeente van Christus. Om dan ook zijn beloften te ontvangen. We zullen als koningskinderen kind aan huis zijn bij de Koning, we zullen eten en drinken aan Jezus’ tafel. We zullen zelfs de macht krijgen om recht te spreken. Met de macht die je ontvangt, op de manier van Jezus, niet die je zelf moet zien te veroveren. Goed doen met je macht in plaats van kwaad doen. Confronterend en heftig, maar het is wel de weg waarop Christus tegen je zegt: “Ik heb voor je gebeden opdat je geloof niet zou bezwijken”. Het zal een weg zijn waarop je voortdurend heen-en-weer geslingerd zult worden. Je zult worden gezift als tarwe/graan. Er wordt alleen maar aan je geschud, omdat het voor satan blijkbaar de moeite waard is aan je te schudden. Je bent blijkbaar veel en dichtbij Jezus, loopt blijkbaar op de weg van de liefde, brengt genade in de praktijk. De beloften van God rusten op je. Je bent tarwe, geen kaf. Daarom is satan met je bezig. En Christus bidt voor je, dat je geloof niet ophoudt.
Mijn gebed is dat we niet alleen of alleen met  Jezus onderweg zijn, maar ook als familie, met je broers en zussen gekregen van Christus. We niet alleen staan in onze beproevingen en verzoekingen, maar samen bidden, er voor elkaar zijn.
We keken in de spiegel:
- Onderlinge onenigheid onder de volgelingen van Jezus: hoe gaan wij met elkaar om?
- Machthebbers die zich weldoeners noemen: hoe gaan wij om met machthebbers, met macht ons gegeven?
- Leerlingen die bij Jezus blijven in zijn beproevingen/verzoekingen: hoe dicht zijn/blijven we bij Jezus? Hoe gaan we om met beproevingen/verzoekingen?
- Een nieuwe gemeenschap van broers en zussen vormt zich rondom Jezus: wat staat ons te doen om als broers en zussen Avondmaal te vieren?
Wat zien we als we voor die spiegel staan?
Zo gaan we verder onderweg met Jezus dichtbij ons. En met onze broers en zussen met wie we in Christus zijn verbonden. Blijf dichtbij Jezus! Hou je vast aan zijn belofte: “Ik bid voor je dat je geloof niet bezwijkt!” En laten we als familie van God onderling groeien in liefde en genade!
terug