Terugblik zondagmorgen 19 maart

Terugblik zondagmorgen 19 maart

De redders op zee en brandweermensen kennen het gevaar van de zee / het vuur. Ze weten dat het letterlijk levensgevaarlijk is en toch gaan ze vrijwillig maar vastberaden het gevaar tegemoet. We ontdekten dat het voor de leerlingen van Jezus ook een levensgevaarlijk iets was om Jezus te volgen. Maar dat ze hoopten op een goede afloop. Maar die hoop wordt ze ontnomen als Jezus ze leert over lijden en sterven, zelfververloochening, kruisdragen en navolging. Ben jij dan nog steeds bereid die Jezus te volgen als het vooraf al duidelijk is dat het volgens Jezus zelf doodloopt?
Zelfverloochening, je ego onttronen. Ben je breid alles op te geven, als het liefde en genade in de weg staat? ‘Nee’ zeggen tegen je eigen ‘ik’, ‘ja’ tegen God/Jezus. Waarin Jezus het beste voorbeeld is. Hoe Hij afstand nam van zijn positie van het aan God gelijk zijn, maar daarmee niet zijn identiteit verliest, maar door zichzelf te vernederen tot in de dood, wordt Hij juist bevestig in zijn identiteit, daarom heeft God Hem hoog verheven (Filippenzen 2). Dan mag je weten dat jezelf niet meer leeft, maar Christus in jou (Galaten 2:20). Zoals we op de Follow Me bespraken : God houdt zoveel van je dat Hij je neemt zoals je bent, maar houdt te veel van je om je zo te laten. God wil de mooiere versie van jou tevoorschijn krijgen, het origineel of met upgrade. Daarvoor moet jouw ego eruit, en Jezus erin. Leven door te sterven aan jezelf…
Jezus deelt geen schouderklopjes uit, maar vraagt het kruis op je schouder te nemen. Want voordat Paulus schrijft dat niet meer ik leef, maar Christus in mij, schrijft hij ‘ik ben met Christus gekruisigd’. Het is Zijn dood gelijkvormig worden, jouw eigen ‘ik’ pijnlijk laten sterven, opdat je Hem mag kennen en de kracht van zijn opstanding en de gemeenschap met zijn lijden. Maar het is ook innig verbonden zijn met Christus. Het is een dagelijks groeien, een langzaam maar ook vreugdevol proces. Opdat we ons kruis, Hem dagelijks navolgend, met blijdschap mogen dragen.
Zo luisterden we naar het lied van Sela https://www.youtube.com/watch?v=-n0J1E1RB2c :
 
Voor hem is heel mijn leven.
Ik leg het voor hem neer.
Wat heb ik te verliezen?

Mijn rijkdom is de Heer!Ik volg met open handen
en ontvang wat hij mij geeft.
Zo sterf ik aan mijzelf,
omdat Jezus in mij leeft.

 
Dat maakt het ook vreugdevol : we volgen Jezus na. Achter Jezus komen is één, Hem volgen is twee. Gered worden kost je niets, volgeling zijn kost je alles. Ook vandaag de dag is het een confronterende vraag: is Jezus het je allemaal waard?! Zien anderen mensen aan ons dat we iemand als Jezus volgen? Een Jezus Die zo allesbepalend voor ons leven is, dat het anderen gewoon weg niet kan ontgaan in het alledaagse leven. Geen succesvol sociaal wenselijk gedrag aanleren, maar Jezus volgen, keuzes maken : What Would Jesus Do?! Wat zou Jezus doen?
Aan Jezus heeft het niet gelegen, die heeft alles van zichzelf voor ons opgegeven, zijn kruis gedragen, is verworpen en gedood in totale toewijding aan zijn roeping uit liefde voor ons. Als navolger krijg je deel aan zijn heil, maar het kan ook inhouden deel krijgen aan zijn lijden.
Navolgen is dynamisch en spannend, durven we positie te kiezen? Kleur bekennen? Altijd en overal? Hoe beter je Jezus kent, hoe intiemer de relatie, hoe makkelijker om het voor Hem te doen. Wie dacht dat Jezus volgen, het Koninkrijk van God dichterbij brengen, slechts een paar klein aanpassingen in ons gewone leven zou beteken, heeft nog veel te leren…
Redders op zee, brandweermensen kennen het gevaar, en toch gaan ze vrijwillig maar vastberaden. Vervolgde christenen kennen het gevaar van Jezus volgen. Discriminatie, pesten, straffen, gevangenisstraf, de dood. Toch geven ze niet op!
Dit alles vraagt van ons een nieuwe manier van leven, consequent en overal christen zijn, Jezus uit te leven, het Koninkrijk te vertegenwoordigen. Wat het lastig maakt? Gemakzucht en angst. Hoe vaak denken/zeggen we ‘eigenlijk’ maar doen we vervolgens niets? Bang voor reacties van anderen of omdat we gewoon geen zin in hebt. Zoals Moeder Teressa. Wat is ze bewonderd door velen, die nooit haar voorbeeld zouden willen volgen. Wat is ze tot zegen geweest, maar wat heeft ze geleden.
Laat deze les van Jezus, in deze lijdenstijd maar tegelijk ook met kennis van Pasen, ons inspireren in zelfverloochening, kruisdragen en navolging. En als ons het volgen van Jezus zwaar valt, focus je dan op wie je volgt, Jezus die je lief heeft gehad tot in dood. Bedenk wie Jezus voor je is, om zo te groeien in zelfverloochening en dagelijks kruis dragen. Om niet alleen nu te delen in zijn lijden, maar ook al in zijn heerlijkheid, en in kracht van zijn opstanding. Al biddend, Heer wijs mij uw weg…

https://kerkdienstgemist.nl/stations/2058/events/recording/167921460002058
 
terug