Tig-dimensionaal Tig-dimensionaal
Begin september gingen we naar de Hortus Botanicus in Leiden. De oudste botanische (plantkundige) tuin van Nederland. Aangelegd rond 1590 en in de loop der eeuwen steeds meer uitgebreid. Nu een oase: het groene hart van Leiden. Leuk en bijzonder om daar rond te lopen. Verrassend ook; een tuin van 4 hectare midden in de stad. Dat verwacht je niet. Ook konden we er de oudst bestaande universitaire sterrenwacht ter wereld bezoeken. Hier was een expositie over het heelal. Later konden we via een andere ingang ook naar de koepels met de historische telescopen. Onder begeleiding van een gids zijn we in de grote koepel (1885) geweest.

Wat is het heelal enorm groot en mysterieus. Er wordt gesproken over het ontstaan van sterren. Er worden mega-getallen genoemd. Lichtjaren ver. Eén lichtjaar is 9,5 biljoen kilometers. Niet te begrijpen en te bevatten allemaal. Het duizelt mij als ik dit hoor. Ik kan er met mijn verstand niet bij. Vandaag de dag zijn de waarnemingen en metingen over het heelal veel nauwkeuriger dan voorheen. U/ jij hebt vast weleens gehoord van de Hubble telescoop. Tegenwoordig zijn er beelden beschikbaar van de James Webb Space Telescoop. Er werd gesproken over de Adelaarsnevel: daar waar de sterren gevormd worden en we zagen ook een hele bijzondere foto genoemd: ‘de Zuilen der Schepping’. “Dat is ook apart”, dacht ik. Dat wetenschappers dit fenomeen zo genoemd hebben. Fantastisch die naam. Ik neem aan dat ze dit niet voor niets zo hebben genoemd. Blijkbaar is er,  bewust of onbewust, toch een besef van God de Schepper, ook bij niet gelovigen. Het hele universum gaat ons verstand, onze dimensies te boven. Wij kunnen 3 hooguit 4 dimensionaal begrijpen, maar wie kan ontkennen dat er niet nog veel meer dimensies zijn? “Mijn God is zo groot, zo sterk en zo machtig, er is niets wat Hij niet kan doen” (liedje). Je zou kunnen zeggen: Hij is wel “tig” dimensionaal. Psalm 147 vers 4,5 NBV zegt het zo: “Hij bepaalt het getal van de sterren. Hij roept ze alle bij hun naam. Groot is onze HEER en oppermachtig. Zijn inzicht is niet te meten”.  GOD is on-meet-baar.

Dat er “Iets” is, dat geloven de meeste mensen wel. Maar waarom is het christelijk geloof het ware geloof? Er zijn zoveel geloven. In het chr. geloof leren we dat GOD vanuit Zijn “tig” dimensionale bestaan naar ons is toegekomen. De Eeuwige GOD paste Zijn Reddingsplan in, in onze tijd. Wat be-ziel-de Hem? Welke ‘god’ doet dit? Er is maar één God die afdaalde en naar ons toekwam uit Liefde voor de mensheid. Mens werd in Zijn Zoon Jezus als baby. Het Cadeau voor de wereld. Bij alle andere geloven moeten mensen het verdienen. Er moet van onder naar boven gewerkt worden en daarbij is het nooit genoeg. In het chr. geloof is het andersom. GOD draait alles om. Hij komt van Boven naar beneden, naar de aarde, naar de mensheid toe. GOD is Groot, Almachtig, Alwetend, “tig” dimensionaal. Maar ook Mens in Jezus. Hij werd Mens tussen de mensen en weet wat het is om mens te zijn. Jezus wil naast je lopen en door Zijn Goddelijke Geest in je hart wonen. Jouw/ mijn geest bezielen met Zijn Heilige Geest. Troost, moed, kracht, hulp, hoop geven. Dat is toch niet te bevatten. Echt machtig! GOD, de Enige Echte, gaat al onze dimensies te boven. “Tig” dimensionaal.

Groet Hélène Vellekoop-Lange
terug